[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   26   เมษายน   2566
เข้าชม : 22
Bookmark and Share


 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การบริหารงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ อาคาร 1 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

📷อลิษา ประทุมโพธิ์:ภาพ/ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์บ้านพักประสบอัคคีภัย 26 เม.ย. 2566
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 26 เม.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.