[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   26   เมษายน   2566
เข้าชม : 21
Bookmark and Share


ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

     วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางกุลรวี ขาวสง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 2 ห้องสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จำนวน 4 รอบ รวม 8 วัน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2566 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ” ในครั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์บ้านพักประสบอัคคีภัย 26 เม.ย. 2566
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 26 เม.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.