[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
Paperless Office พ.ศ. 2566  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   26   เมษายน   2566
เข้าชม : 101
Bookmark and Share


สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคำสั่งมอบหมายงานตามประเด็นการประเมิน โดยรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-MES ตามกำหนดระยะเวลา แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2566 และรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพฐ. มอบหมายให้ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 15 ต.ค. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 15 ต.ค. 2566
     การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2566 15 ต.ค. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่ความเป็น SOFT POWER 15 ต.ค. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 12/2566 15 ต.ค. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.